Việc làm

[Hà Nội] Tuyển dụng 10 Lập trình viên Java (All levels)

Ngày đăng: 01-08-2019 Hạn cuối: 31-08-2019
- Thiết kế coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành. - Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo...

[Hà Nội] 05 React Native (Javascript,Mobile App)

Ngày đăng: 01-08-2019 Hạn cuối: 31-08-2019
Tham gia phát triển apps (IOS Android) sử dụng React Native Nghiên cứu và đề xuất các công nghệ mới vào dự án. Được tham gia trực tiếp vào...

[Hà Nội] Tuyển dụng lập trình viên Ruby on Rails (Junior/Senior)

Ngày đăng: 01-08-2019 Hạn cuối: 30-09-2019
- Thiết kế coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành. - Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo...

[Hà Nội] PQA Leader

Ngày đăng: 01-08-2019 Hạn cuối: 30-08-2019
- Chịu trách nhiệm lập ra các quy trình tiêu chuẩn giám sát chung về việc thực hiện và quản lý chất lượng đảm bảo quy trình của dự...

[Hà Nội] 10 Full stack Developers

Ngày đăng: 25-07-2019 Hạn cuối: 31-08-2019
- Quản lý và tham gia trực tiếp các vấn đề kỹ thuật các dự án. - Phân tích yêu cầu đưa ra các lựa chọn và xây dựng...

[Đà Nẵng] [DN2] 1 Comtor tiếng Nhật

Ngày đăng: 04-07-2019 Hạn cuối: 31-07-2019
✔️Cầu nối giữa team phát triển ở Việt Nam và khách hàng Nhật. ✔️Phiên dịch trong các buổi meeting dự án đảm bảo thông tin dự án được truyền...

[Hà Nội] 15 Kỹ sư BrSE (từ 2 năm kinh nghiệm)

Ngày đăng: 02-07-2019 Hạn cuối: 04-09-2019
Tham gia các dự án Nhật Bản Thiết kế coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành. Xây dựng kế hoạch và quản lý...

[Hà Nội] Chuyên viên Truyền thông (Tuyển dụng)

Ngày đăng: 02-07-2019 Hạn cuối: 31-07-2019
- Hỗ trợ & tham gia phát triển ý tưởng để hoàn thiện kế hoạch Marketing thương hiệu Tuyển dụng - Lên kế hoạch tin đăng quản lý Fanpage...

[Hà Nội] Tuyển dụng 5 dev Python

Ngày đăng: 02-07-2019 Hạn cuối: 31-07-2019
- Thiết kế coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành. - Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo...

[Hà Nội] 06 Senior Java Developers

Ngày đăng: 24-06-2019 Hạn cuối: 30-09-2019
- Phát triển các dự án cho khách hàng Nhật Mỹ Singapore về các hệ thống thương mại điện tử bảo hiểm quản lý tài sản quản lý vận...

[Hà Nội] Tuyển Lập trình viên PHP (Junior/Senior)

Ngày đăng: 21-06-2019 Hạn cuối: 01-09-2019
- Thiết kế coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành. - Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo...

[Hà Nội] [Upto 1000$] 5 tester biết tiếng Nhật, trên 1 năm kinh nghiệm

Ngày đăng: 21-06-2019 Hạn cuối: 15-07-2019
- Phân tích yêu cầu hệ thống; - Lên kế hoạch test; - Tạo các checklist; - Tạo test cases test scripts; - Thực hiện test và phối hợp...

[Hà Nội] Tuyển dụng Chuyên viên An toàn thông tin

Ngày đăng: 21-06-2019 Hạn cuối: 01-08-2019
- Đảm bảo ATTT cho mạng lưới hệ thống phần mềm công ty sử dụng tại các phòng ban. - Xây dựng ban hành; Đào tạo hướng dẫn về...

[Hà Nội] Tuyển Lập trình viên Frontend (Junior/Senior)

Ngày đăng: 17-06-2019 Hạn cuối: 31-08-2019
- Thực hiện UI của ứng dụng web hiện đại giàu tương tác với yêu cầu cao về chất lượng và độ tin cậy - Thảo luận và tư...

[Hà Nội] C/C++ Developer (All levels)

Ngày đăng: 10-06-2019 Hạn cuối: 30-09-2019
- Phát triển các sản phẩm hệ thống nhúng cho automotive và các thiết bị y tế hệ thống ứng dụng cho quản lý và hiển thị thông tin...

[Hà Nội] Tuyển dụng lập trình viên Ruby on Rails (Junior/Senior)

Ngày đăng: 05-06-2019 Hạn cuối: 31-07-2019
- Thiết kế coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành. - Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo...

[Nhật Bản] Rikkei Japan Tuyển iOS/Android/.Net/Java/PHP (Có Tiếng Nhật)

Ngày đăng: 10-05-2019 Hạn cuối: 30-07-2019
- Tham gia các dự án Nhật Bản - Thiết kế coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành. - Xây dựng kế hoạch...

[Hà Nội] Tuyển 10 Kỹ sư AI

Ngày đăng: 08-05-2019 Hạn cuối: 30-09-2019
- Hình thức làm việc: nhân viên chính thức full-time/cộng tác viên Chuyên gia (part-time) - Nghiên cứu xây dựng phương án lập trình thử nghiệm và tối ưu...

[Đà Nẵng] [DN02] Front-end (JavaScript)

Ngày đăng: 07-05-2019 Hạn cuối: 30-06-2019
- Thực hiện UI của ứng dụng web hiện đại giàu tương tác với yêu cầu cao về chất lượng và độ tin cậy - Thảo luận và tư...

[Đà Nẵng] [DN02] Cần tuyển iOS dev

Ngày đăng: 06-05-2019 Hạn cuối: 10-06-2019
Thiết kế coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành. Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo kế hoạch....