Việc làm

[Đà Nẵng] [DN2] Tester

Ngày đăng: 27-12-2019 Hạn cuối: 31-01-2020
Phân tích yêu cầu hệ thống Lên kế hoạch test Tạo các checklist Tạo test cases test scripts Thực hiện test và phối hợp với developer fix bugs ...

[Hà Nội] Trợ lý Division

Ngày đăng: 23-12-2019 Hạn cuối: 31-01-2020
- Tổ chức các hoạt động gắn kết thành viên trong Division các hoạt động sinh hoạt teambuilding ... - Vai trò admin tổng quản - Hỗ trợ công...

[Hà Nội] Nhân viên Pr - Marketing

Ngày đăng: 11-12-2019 Hạn cuối: 31-01-2020
- Xây dựng nội dung cho các sự kiện Truyền thông – Marketing - Viết nội dung cập nhật trên Website của Công ty viết bài PR xây dựng...

[Hà Nội] 10 Junior/Senior Java Developers

Ngày đăng: 02-12-2019 Hạn cuối: 29-02-2020
- Thiết kế coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành. - Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo...

[Hà Nội] 02 UX/UI Designer

Ngày đăng: 25-11-2019 Hạn cuối: 31-01-2020
Mô tả chi tiết công việc - Thiết kế UI/UX cho app website Design System - Trao đổi ý tưởng xây dựng quy trình thiết kế nhằm đảm bảo...

[Hà Nội] Nhân viên kinh doanh (Tiếng Trung)

Ngày đăng: 12-11-2019 Hạn cuối: 31-01-2020
- Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng tại thị trường Việt Nam Mỹ và Đông Nam Á. - Tiếp đón khách hàng đến thăm công ty giới thiệu...

[Hà Nội] Chuyên viên Hành Chính - Khối văn phòng

Ngày đăng: 25-10-2019 Hạn cuối: 31-01-2020
- Triển khai các phương án sử dụng nguồn vốn chi phí - Lập kế hoạch các dự án đầu tư của Văn phòng Tổng Công ty - Tổ...

[Hà Nội] Tuyển nhân viên kinh doanh (Thị trường Nhật Bản)

Ngày đăng: 17-10-2019 Hạn cuối: 31-01-2020
- Chăm sóc khách hàng tại thị trường NhậtBản. - Tiếp đón khách hàng đến thăm Công ty giới thiệu sản phẩm dịchvụ văn hoá Việt Nam tới khách...

[Hà Nội] Nhân viên kinh doanh (Tiếng Anh)

Ngày đăng: 17-10-2019 Hạn cuối: 31-01-2020
- Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng tại thị trường Việt Nam Mỹ và Đông Nam Á. - Tiếp đón khách hàng đến thăm công ty giới thiệu...

[Hà Nội] 05 Junior/Senior BA

Ngày đăng: 20-09-2019 Hạn cuối: 01-02-2020
- Phân tích hệ thống nghiệp vụ theo yêu cầu của dự án - Phối hợp đánh giá phản biện các đề xuất của đối tác về yêu cầu...

[Hà Nội] 10 Junior/Senior Testers

Ngày đăng: 11-09-2019 Hạn cuối: 31-01-2020
- Phân tích yêu cầu hệ thống; - Lên kế hoạch test; - Tạo các checklist; - Tạo test cases test scripts; - Thực hiện test và phối hợp...

[Hà Nội] 10 FrontEnd Developers (Reactjs hoặc angularJs)

Ngày đăng: 10-09-2019 Hạn cuối: 31-01-2020
- Thực hiện UI của ứng dụng web hiện đại giàu tương tác với yêu cầu cao về chất lượng và độ tin cậy - Thảo luận và tư...

[Hà Nội] 05 Junior/Senior iOS Developers

Ngày đăng: 06-09-2019 Hạn cuối: 31-01-2020
Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền hệ điều hành iOS các hệ thống Web cho khách hàng Nhật Bản Làm việc phối hợp công việc theo...

[Đà Nẵng] [DN2+DN1] Tuyển 02 tester có tiếng Nhật

Ngày đăng: 06-09-2019 Hạn cuối: 30-10-2019
Phân tích yêu cầu hệ thống Lên kế hoạch test Tạo các checklist Tạo test cases test scripts Thực hiện test và phối hợp với developer fix bugs...

[Hà Nội] 03 UI/UX Designer

Ngày đăng: 05-08-2019 Hạn cuối: 30-11-2019
- Chịu trách nhiệm thiết kế UI Mobile app (Android IOS). - Thiết kế UI/UX mobile app theo tiêu chí: sáng tạo thân thiện với người dùng tạo sự...

[Hà Nội] 10 Java Developers (All levels)

Ngày đăng: 01-08-2019 Hạn cuối: 31-01-2020
- Thiết kế coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành. - Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo...

[Hà Nội] 05 React Native Developers(Javascript,Mobile App)

Ngày đăng: 01-08-2019 Hạn cuối: 01-02-2020
- Tham gia phát triển apps (IOS Android) sử dụng React Native - Nghiên cứu và đề xuất các công nghệ mới vào dự án. - Được tham gia...

[Hà Nội] 05 Junior/Senior Ruby on Rails Developers

Ngày đăng: 01-08-2019 Hạn cuối: 31-01-2020
- Thiết kế coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành. - Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo...

[Đà Nẵng] [DN2] 1 Comtor tiếng Nhật

Ngày đăng: 04-07-2019 Hạn cuối: 31-07-2019
✔️Cầu nối giữa team phát triển ở Việt Nam và khách hàng Nhật. ✔️Phiên dịch trong các buổi meeting dự án đảm bảo thông tin dự án được truyền...

[Hà Nội] Chuyên viên Truyền thông (Tuyển dụng)

Ngày đăng: 02-07-2019 Hạn cuối: 31-07-2019
- Hỗ trợ & tham gia phát triển ý tưởng để hoàn thiện kế hoạch Marketing thương hiệu Tuyển dụng - Lên kế hoạch tin đăng quản lý Fanpage...