Việc làm

[Hà Nội] Tuyển nhân viên kinh doanh (Thị trường Nhật Bản)

Ngày đăng: 17-10-2019 Hạn cuối: 30-11-2019
- Chăm sóc khách hàng tại thị trường NhậtBản. - Tiếp đón khách hàng đến thăm Công ty giới thiệu sản phẩm dịchvụ văn hoá Việt Nam tới khách...

[Hà Nội] Tuyển Nhân viên kinh doanh

Ngày đăng: 17-10-2019 Hạn cuối: 30-11-2019
- Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng tại thị trường Việt Nam Mỹ và Đông Nam Á. - Tiếp đón khách hàng đến thăm công ty giới thiệu...

[Hà Nội] 05 Junior/Senior BA

Ngày đăng: 20-09-2019 Hạn cuối: 31-10-2019
- Phân tích hệ thống nghiệp vụ theo yêu cầu của dự án - Phối hợp đánh giá phản biện các đề xuất của đối tác về yêu cầu...

[Hà Nội] 10 Senior Testers

Ngày đăng: 11-09-2019 Hạn cuối: 31-10-2019
- Phân tích yêu cầu hệ thống; - Lên kế hoạch test; - Tạo các checklist; - Tạo test cases test scripts; - Thực hiện test và phối hợp...

[Hà Nội] 10 FrontEnd Developers (Reactjs hoặc angularJs)

Ngày đăng: 10-09-2019 Hạn cuối: 31-10-2019
- Thực hiện UI của ứng dụng web hiện đại giàu tương tác với yêu cầu cao về chất lượng và độ tin cậy - Thảo luận và tư...

[Hà Nội] 05 Junior iOS Developers

Ngày đăng: 06-09-2019 Hạn cuối: 31-10-2019
Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền hệ điều hành iOS các hệ thống Web cho khách hàng Nhật Bản Làm việc phối hợp công việc theo...

[Đà Nẵng] [DN2+DN1] Tuyển 02 tester có tiếng Nhật

Ngày đăng: 06-09-2019 Hạn cuối: 30-10-2019
Phân tích yêu cầu hệ thống Lên kế hoạch test Tạo các checklist Tạo test cases test scripts Thực hiện test và phối hợp với developer fix bugs...

[Hà Nội] Tuyển 03 UI/UX Designer (Mobile Apps)

Ngày đăng: 05-08-2019 Hạn cuối: 31-08-2019
- Chịu trách nhiệm thiết kế UI Mobile app (Android IOS). - Thiết kế UI/UX mobile app theo tiêu chí: sáng tạo thân thiện với người dùng tạo sự...

[Hà Nội] 10 Java Developers (All levels)

Ngày đăng: 01-08-2019 Hạn cuối: 31-10-2019
- Thiết kế coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành. - Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo...

[Hà Nội] 05 React Native Developers(Javascript,Mobile App)

Ngày đăng: 01-08-2019 Hạn cuối: 31-10-2019
- Tham gia phát triển apps (IOS Android) sử dụng React Native - Nghiên cứu và đề xuất các công nghệ mới vào dự án. - Được tham gia...

[Hà Nội] 05 Junior/Senior Ruby on Rails Developers

Ngày đăng: 01-08-2019 Hạn cuối: 31-10-2019
- Thiết kế coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành. - Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo...

[Đà Nẵng] [DN2] 1 Comtor tiếng Nhật

Ngày đăng: 04-07-2019 Hạn cuối: 31-07-2019
✔️Cầu nối giữa team phát triển ở Việt Nam và khách hàng Nhật. ✔️Phiên dịch trong các buổi meeting dự án đảm bảo thông tin dự án được truyền...

[Hà Nội] Chuyên viên Truyền thông (Tuyển dụng)

Ngày đăng: 02-07-2019 Hạn cuối: 31-07-2019
- Hỗ trợ & tham gia phát triển ý tưởng để hoàn thiện kế hoạch Marketing thương hiệu Tuyển dụng - Lên kế hoạch tin đăng quản lý Fanpage...

[Hà Nội] 05 Junior/Senior Python Developers

Ngày đăng: 02-07-2019 Hạn cuối: 30-09-2019
Thiết kế coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành. Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo kế hoạch....

[Hà Nội] 05 Junior/Senior PHP Developers

Ngày đăng: 21-06-2019 Hạn cuối: 31-10-2019
- Thiết kế coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành. - Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo...

[Hà Nội] [Upto 1000$] 5 tester biết tiếng Nhật, trên 1 năm kinh nghiệm

Ngày đăng: 21-06-2019 Hạn cuối: 15-07-2019
- Phân tích yêu cầu hệ thống; - Lên kế hoạch test; - Tạo các checklist; - Tạo test cases test scripts; - Thực hiện test và phối hợp...

[Hà Nội] 05 Junior/Senior Frontend Developers

Ngày đăng: 17-06-2019 Hạn cuối: 31-10-2019
- Thực hiện UI của ứng dụng web hiện đại giàu tương tác với yêu cầu cao về chất lượng và độ tin cậy - Thảo luận và tư...

[Hà Nội] C/C++ Developer (All levels)

Ngày đăng: 10-06-2019 Hạn cuối: 31-10-2019
- Phát triển các sản phẩm hệ thống nhúng cho automotive và các thiết bị y tế hệ thống ứng dụng cho quản lý và hiển thị thông tin...

[Hà Nội] Tuyển dụng lập trình viên Ruby on Rails (Junior/Senior)

Ngày đăng: 05-06-2019 Hạn cuối: 31-07-2019
- Thiết kế coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành. - Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo...

[Nhật Bản] Rikkei Japan Tuyển iOS/Android/.Net/Java/PHP (Có Tiếng Nhật)

Ngày đăng: 10-05-2019 Hạn cuối: 30-07-2019
- Tham gia các dự án Nhật Bản - Thiết kế coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành. - Xây dựng kế hoạch...