Việc làm

[Hà Nội] Trợ lý Division

Ngày đăng: 23-12-2019 Hạn cuối: 31-01-2020
- Tổ chức các hoạt động gắn kết thành viên trong Division các hoạt động sinh hoạt teambuilding ... - Vai trò admin tổng quản - Hỗ trợ công...

[Hà Nội] Nhân viên kinh doanh (Tiếng Trung)

Ngày đăng: 12-11-2019 Hạn cuối: 31-01-2020
- Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng tại thị trường Việt Nam Mỹ và Đông Nam Á. - Tiếp đón khách hàng đến thăm công ty giới thiệu...

[Hà Nội] PHP fresher (Laravel)

Ngày đăng: 28-10-2019 Hạn cuối: 15-12-2019
- Tham gia thực hiện các dự án và xây dựng sản phẩm nội bộ của công ty. - Được đào tạo nâng cao kỹ năng - Có cơ...

[Hà Nội] Tuyển nhân viên kinh doanh (Thị trường Nhật Bản)

Ngày đăng: 17-10-2019 Hạn cuối: 31-01-2020
- Chăm sóc khách hàng tại thị trường NhậtBản. - Tiếp đón khách hàng đến thăm Công ty giới thiệu sản phẩm dịchvụ văn hoá Việt Nam tới khách...

[Hà Nội] Nhân viên kinh doanh (Tiếng Anh)

Ngày đăng: 17-10-2019 Hạn cuối: 31-01-2020
- Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng tại thị trường Việt Nam Mỹ và Đông Nam Á. - Tiếp đón khách hàng đến thăm công ty giới thiệu...

[Hà Nội] 10 Fresher Mobile (iOS/Android)

Ngày đăng: 07-10-2019 Hạn cuối: 30-11-2019
- Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền hệ điều hành iOS Android các hệ thống Web cho khách hàng Nhật Bản - Làm việc phối hợp...

[Hà Nội] 10 FrontEnd Developers (Reactjs hoặc angularJs)

Ngày đăng: 10-09-2019 Hạn cuối: 31-01-2020
- Thực hiện UI của ứng dụng web hiện đại giàu tương tác với yêu cầu cao về chất lượng và độ tin cậy - Thảo luận và tư...

[Hà Nội] 10 Fresher Developers Scala, Inc. Nhật Bản

Ngày đăng: 27-08-2019 Hạn cuối: 09-09-2019
- Được đào tạo Tiếng Nhật miễn phí bởi giáo viên chuyên ngành người Việt và người Nhật của Rikkeisoft. - Được đào tạo những kỹ năng nghe nói...

[Hà Nội] 01 Thực tập sinh Đào tạo

Ngày đăng: 20-08-2019 Hạn cuối: 15-09-2019
- Hỗ trợ tổ chức các chương trình Đào tạo cho công ty. - Hỗ trợ các lớp đào tạo nội bộ và đào tạo ngoài. - Hỗ trợ...

[Hà Nội] Rikkei Internship 2019

Ngày đăng: 08-08-2019 Hạn cuối: 05-09-2019
Tham gia khóa đào tạo Thực tập tại Rikkesoft

[Hà Nội] 03 UI/UX Designer

Ngày đăng: 05-08-2019 Hạn cuối: 30-11-2019
- Chịu trách nhiệm thiết kế UI Mobile app (Android IOS). - Thiết kế UI/UX mobile app theo tiêu chí: sáng tạo thân thiện với người dùng tạo sự...

[Hà Nội] 10 Java Developers (All levels)

Ngày đăng: 01-08-2019 Hạn cuối: 31-01-2020
- Thiết kế coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành. - Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo...

[Hà Nội] 05 React Native Developers(Javascript,Mobile App)

Ngày đăng: 01-08-2019 Hạn cuối: 01-02-2020
- Tham gia phát triển apps (IOS Android) sử dụng React Native - Nghiên cứu và đề xuất các công nghệ mới vào dự án. - Được tham gia...

[Hà Nội] 10 Fresher iOS Developers

Ngày đăng: 01-08-2019 Hạn cuối: 30-09-2019
- Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền hệ điều hành iOS các hệ thống Web cho khách hàng Nhật Bản - Làm việc phối hợp công...

[Hà Nội] 10 Fresher Android Developers

Ngày đăng: 01-08-2019 Hạn cuối: 30-09-2019
- Thiết kế coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành. - Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo...

[Hà Nội] 05 Junior/Senior Ruby on Rails Developers

Ngày đăng: 01-08-2019 Hạn cuối: 31-01-2020
- Thiết kế coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành. - Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo...

[Đà Nẵng] [DN2] 05 fresher iOS

Ngày đăng: 04-07-2019 Hạn cuối: 31-07-2019
- Tham gia training và join dự án

[Nhật Bản] 20 Fresher BrSE Rikkei Japan (Được đào tạo)

Ngày đăng: 17-06-2019 Hạn cuối: 31-10-2019
Được đào tạo Tiếng Nhật miễn phí bởi giáo viên chuyên ngành người Việt và người Nhật của Rikkeisoft. Được đào tạo những kỹ năng nghe nói đọc viết...

[Hà Nội] C/C++ Developer (Fresher - Junior)

Ngày đăng: 10-06-2019 Hạn cuối: 31-01-2020
- Phát triển các sản phẩm hệ thống nhúng cho automotive và các thiết bị y tế hệ thống ứng dụng cho quản lý và hiển thị thông tin...

[Hà Nội] Tuyển dụng lập trình viên Ruby on Rails (Junior/Senior)

Ngày đăng: 05-06-2019 Hạn cuối: 31-07-2019
- Thiết kế coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành. - Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo...