Việc làm

[Hà Nội] Tuyển nhân viên kinh doanh (Thị trường Nhật Bản)

Ngày đăng: 17-10-2019 Hạn cuối: 30-11-2019
- Chăm sóc khách hàng tại thị trường NhậtBản. - Tiếp đón khách hàng đến thăm Công ty giới thiệu sản phẩm dịchvụ văn hoá Việt Nam tới khách...

[Hà Nội] Tuyển Nhân viên kinh doanh

Ngày đăng: 17-10-2019 Hạn cuối: 30-11-2019
- Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng tại thị trường Việt Nam Mỹ và Đông Nam Á. - Tiếp đón khách hàng đến thăm công ty giới thiệu...

[Hà Nội] 10 Fresher Mobile (iOS/Android)

Ngày đăng: 07-10-2019 Hạn cuối: 30-11-2019
- Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền hệ điều hành iOS Android các hệ thống Web cho khách hàng Nhật Bản - Làm việc phối hợp...

[Hà Nội] 05 Junior/Senior BA

Ngày đăng: 20-09-2019 Hạn cuối: 31-10-2019
- Phân tích hệ thống nghiệp vụ theo yêu cầu của dự án - Phối hợp đánh giá phản biện các đề xuất của đối tác về yêu cầu...

[Hà Nội] 10 Senior Testers

Ngày đăng: 11-09-2019 Hạn cuối: 31-10-2019
- Phân tích yêu cầu hệ thống; - Lên kế hoạch test; - Tạo các checklist; - Tạo test cases test scripts; - Thực hiện test và phối hợp...

[Hà Nội] 10 FrontEnd Developers (Reactjs hoặc angularJs)

Ngày đăng: 10-09-2019 Hạn cuối: 31-10-2019
- Thực hiện UI của ứng dụng web hiện đại giàu tương tác với yêu cầu cao về chất lượng và độ tin cậy - Thảo luận và tư...

[Hà Nội] 05 Junior iOS Developers

Ngày đăng: 06-09-2019 Hạn cuối: 31-10-2019
Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền hệ điều hành iOS các hệ thống Web cho khách hàng Nhật Bản Làm việc phối hợp công việc theo...

[Đà Nẵng] [DN2+DN1] Tuyển 02 tester có tiếng Nhật

Ngày đăng: 06-09-2019 Hạn cuối: 30-10-2019
Phân tích yêu cầu hệ thống Lên kế hoạch test Tạo các checklist Tạo test cases test scripts Thực hiện test và phối hợp với developer fix bugs...

[Hà Nội] 10 Fresher Developers Scala, Inc. Nhật Bản

Ngày đăng: 27-08-2019 Hạn cuối: 09-09-2019
- Được đào tạo Tiếng Nhật miễn phí bởi giáo viên chuyên ngành người Việt và người Nhật của Rikkeisoft. - Được đào tạo những kỹ năng nghe nói...

[Hà Nội] 01 Thực tập sinh Đào tạo

Ngày đăng: 20-08-2019 Hạn cuối: 15-09-2019
- Hỗ trợ tổ chức các chương trình Đào tạo cho công ty. - Hỗ trợ các lớp đào tạo nội bộ và đào tạo ngoài. - Hỗ trợ...

[Hà Nội] Rikkei Internship 2019

Ngày đăng: 08-08-2019 Hạn cuối: 05-09-2019
Tham gia khóa đào tạo Thực tập tại Rikkesoft

[Hà Nội] Tuyển 03 UI/UX Designer (Mobile Apps)

Ngày đăng: 05-08-2019 Hạn cuối: 31-08-2019
- Chịu trách nhiệm thiết kế UI Mobile app (Android IOS). - Thiết kế UI/UX mobile app theo tiêu chí: sáng tạo thân thiện với người dùng tạo sự...

[Hà Nội] 10 Java Developers (All levels)

Ngày đăng: 01-08-2019 Hạn cuối: 31-10-2019
- Thiết kế coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành. - Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo...

[Hà Nội] 05 React Native Developers(Javascript,Mobile App)

Ngày đăng: 01-08-2019 Hạn cuối: 31-10-2019
- Tham gia phát triển apps (IOS Android) sử dụng React Native - Nghiên cứu và đề xuất các công nghệ mới vào dự án. - Được tham gia...

[Hà Nội] 10 Fresher iOS Developers

Ngày đăng: 01-08-2019 Hạn cuối: 30-09-2019
- Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền hệ điều hành iOS các hệ thống Web cho khách hàng Nhật Bản - Làm việc phối hợp công...

[Hà Nội] 10 Fresher Android Developers

Ngày đăng: 01-08-2019 Hạn cuối: 30-09-2019
- Thiết kế coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành. - Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo...

[Hà Nội] 05 Junior/Senior Ruby on Rails Developers

Ngày đăng: 01-08-2019 Hạn cuối: 31-10-2019
- Thiết kế coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành. - Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo...

[Hà Nội] PQA Leader

Ngày đăng: 01-08-2019 Hạn cuối: 30-08-2019
- Chịu trách nhiệm lập ra các quy trình tiêu chuẩn giám sát chung về việc thực hiện và quản lý chất lượng đảm bảo quy trình của dự...

[Hà Nội] 10 Fullstack Developers

Ngày đăng: 25-07-2019 Hạn cuối: 31-10-2019
- Quản lý và tham gia trực tiếp các vấn đề kỹ thuật các dự án. - Phân tích yêu cầu đưa ra các lựa chọn và xây dựng...

[Đà Nẵng] [DN2] 05 fresher iOS

Ngày đăng: 04-07-2019 Hạn cuối: 31-07-2019
- Tham gia training và join dự án