Việc làm

[Hà Nội] 02 Nhân viên kinh doanh (Tiếng Anh)

Ngày đăng: 04-08-2020 Hạn cuối: 01-10-2020
- Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng tại thị trường Việt Nam Mỹ và Đông Nam Á. - Tiếp đón khách hàng đến thăm công ty giới thiệu...

[Hồ Chí Minh] 03 PHP Developer ( Junior/Middle)

Ngày đăng: 20-07-2020 Hạn cuối: 31-08-2020
- Phát triển các dự án cho khách hàng trong nước và nước ngoài về hệ thống thương mại điện tử sàn giao dịch tiền ảo hệ thống bảo...

[Hồ Chí Minh] 05 Tester (Junior/Middle)

Ngày đăng: 20-07-2020 Hạn cuối: 31-08-2020
- Phân tích yêu cầu hệ thống. - Lên kế hoạch test. - Tạo các checklist. - Tạo test cases test scripts. - Thực hiện test và phối hợp...

[Hà Nội] 05 Python Developer

Ngày đăng: 15-05-2020 Hạn cuối: 31-08-2020
- Tham gia vào các giai đoạn phát triển dự án với khách hàng trong nước và nước ngoài (Nhật Bản Âu Mỹ ..): viết tài liệu thiết kế...

[Hà Nội] 03 Process Lead BPO (Lĩnh vực Al)

Ngày đăng: 19-03-2020 Hạn cuối: 15-04-2020
- Chịu trách nhiệm quản lý các dự án liên quan đến gán nhãn dữ liệu cho Machine Learning. - Lập kế hoạch giám sát giải quyết các vấn...

[Hà Nội] 05 Project Manager

Ngày đăng: 26-02-2020 Hạn cuối: 31-03-2020
- Phụ trách quản lý và chịu trách nhiệm chung toàn bộ dự án về tiến độ con người chất lượng … - Đảm bảo việc thực hiện dự...

[Nhật Bản] Nhân viên vận hành server (Được đào tạo) - Onsite Nhật Bản

Ngày đăng: 26-02-2020 Hạn cuối: 30-06-2020
- Thiết kế đề xuất cải tiến công việc vận hành (tự động hoá cải tiến quy trình ...). - Thực hiện công việc kiểm tra giám sát hệ...

[Hà Nội] 05 Node JS Developer

Ngày đăng: 03-02-2020 Hạn cuối: 30-06-2020
- Tham gia các dự án phát triển phần mềm sử dụng NodeJS với khách hàng Nhật Việt Nam và u Mỹ. - Tham gia tìm hiểu phát triển...

[Hà Nội] 05 UI/UX Designer

Ngày đăng: 03-02-2020 Hạn cuối: 31-07-2020
- Thiết kế UI/UX cho app website Design System - Trao đổi ý tưởng xây dựng quy trình thiết kế nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và logic thông...

[Hà Nội] 05 Business Analyst

Ngày đăng: 03-02-2020 Hạn cuối: 31-08-2020
- Phân tích hệ thống nghiệp vụ theo yêu cầu của dự án. - Phối hợp đánh giá phản biện các đề xuất của đối tác về yêu cầu...

[Hà Nội] 10 Tester

Ngày đăng: 03-02-2020 Hạn cuối: 30-09-2020
- Tham gia các dự án của công ty cả web và mobile (đa dạng cả nghiệp vụ và khách hàng): - Tìm hiểu và làm rõ yêu cầu...

[Hà Nội] 10 Kỹ sư cầu nối (BrSE)

Ngày đăng: 03-02-2020 Hạn cuối: 31-03-2020
- Trao đổi với KH lấy thông tin dự án tài liệu yêu cầu xác nhận lại thông tin và báo cáo với Khách hàng tiến độ dự án....

[Hà Nội] 10 Android Developer

Ngày đăng: 03-02-2020 Hạn cuối: 30-09-2020
- Tham gia phát triển các dự án Android cho khách hàng trong và ngoài nước. - Tiếp nhận đặc tả yêu cầu và cùng tham gia phân tích...

[Hà Nội] 10 iOS Developer

Ngày đăng: 03-02-2020 Hạn cuối: 30-09-2020
- Tham gia phát triển các dự án iOS iPadOS cho khách hàng trong và ngoài nước. - Tiếp nhận đặc tả yêu cầu và cùng tham gia phân...

[Hà Nội] 05 Full Stack Developer

Ngày đăng: 03-02-2020 Hạn cuối: 30-06-2020
- Thiết kế coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn thành. - Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo...

[Hà Nội] 05 C/C++ Developer

Ngày đăng: 03-02-2020 Hạn cuối: 30-06-2020
- Phát triển các sản phẩm hệ thống nhúng cho automotive và các thiết bị y tế hệ thống ứng dụng cho quản lý và hiển thị thông tin...

[Hà Nội] 05 Ruby Developer

Ngày đăng: 03-02-2020 Hạn cuối: 31-08-2020
- Phát triển các dự án sử dụng Ruby như Ruby on Rails Scraping. - Thiết kế coding và kiểm thử hệ thống hoặc chức năng sau khi hoàn...

[Hà Nội] 05 Frontend Developer

Ngày đăng: 03-02-2020 Hạn cuối: 31-08-2020
- Phát triển Frontend của ứng dụng Web hiện đại giàu tương tác với yêu cầu cao về chất lượng và độ tin cậy. - Thảo luận với đội...

[Hà Nội] 05 .NET Developer

Ngày đăng: 03-02-2020 Hạn cuối: 30-10-2020
- Phát triển các dự án cho khách hàng trong nước và nước ngoài về hệ thống thương mại điện tử sàn giao dịch tiền ảo hệ thống bảo...

[Hà Nội] 05 PHP Developer

Ngày đăng: 03-02-2020 Hạn cuối: 31-08-2020
- Phát triển các dự án cho khách hàng trong nước và nước ngoài về hệ thống thương mại điện tử sàn giao dịch tiền ảo hệ thống bảo...